Kalasdags - Hej där!

Hej där!

Här intervjuar vi olika kalasfixare och andra aktörer vi vill veta mer om.

Hej där, barnperspektivet.se

Marie Angsell, webbredaktör på barnperspektivet.se

Berätta mer om barnperspektivet och hur det hänger ihop med BRIS.
Barnperspektivet.se är BRIS webbsida för vuxna - om barn. Sedan tidigare finns BRIS Vuxentelefon - om barn, Barnperspektivet.se är ett komplement till det stöd vi ger där.
Skälet till att vi vill stötta vuxna i frågor om barn är att vi vet att barn är beroende av de vuxna de har omkring sig och barns mående hänger ihop med det stöd de får av sina vuxna. Oftast är föräldrarna de vuxna som är allra viktigast för barn. Men också andra som finns omkring barnen i deras vardag, t ex lärare, styvföräldrar, fotbollstränare, mor- och farföräldrar m fl bidrar till hur barnet har det. Och för barn som är far illa hemma kan en utomstående vuxens agerande vara direkt avgörande.
Det vi vill med Barnperspektivet.se är att ge alla viktiga vuxna råd, stöd och uppmuntran att möta de barn de har omkring sig på ett bra sätt och att våga agera om de anar att ett barn behöver hjälp.

Hur tycker ni att man som vuxen tar upp frågor som behandlar etik, moral och EQ med barn?
Jag tror att nästan allt vuxna gör tillsammans med barn påverkar barnets känsla för etik, moral och dess förmåga att fungera tillsammans med andra människor.
Det handlar ju om hur vi har det tillsammans med varandra. För att fungera ihop med andra barn och vuxna behöver vi dels veta att andra tycker att vi är alldeles tillräkligt bra och värdefulla egna personer, att våra känslor och tankar respekteras av andra. Sen måste vi förstå att andra människor är lika värdefulla och att de också har känslor som måste respekteras. Dessutom måste vi förstå att det vi själva gör och säger påverkar andra.
Genom att respektera barnet, hjälpa det att förstå sina egna tankar och känslor och inte förminska eller fördöma, ger vi barnet självkänsla. Genom att vara tydliga med våra egna känslor och behov blir vi både bra förebilder och tydliga medmänniskor. Genom att hjälpa barnet att reflektera kring hur andra människor reagerar på det barnet gör och säger hjälper vi barnet att förstå andra.
Så frågorna om etik och moral tror jag att man allra bäst tar upp genom att ha ett medvetet förhållningssätt och genom ta sig god tid för att vara tillsammans med barnet och vara nyfiken och prata mycket om sådant som barnet upplever! Detta oavsett om man är förälder, lärare eller någon annan vuxen som umgås med barn.

Vad är BRIS tips när det handlar om att bjuda in till kalas? Vad ska man tänka på?
Kalastips är inte något som BRIS funderar så mycket på, men för att knyta ann till frågan ovan: Försök att vara lyhörd för barnets egna förväntningar och önskemål och hjälp det att ta hänsyn till andra. Kom ihåg vem kalaset är till för och försök undvika att känna vuxenpressen på att kalas måste vara på ett visst sätt. Vill barnet rita sina egna inbjudningskort, ha prinsesskalas fast det är kille eller bara bjuda en kompis och farmor, så kanske det kan vara ok? Då det kommer till vilka som ska bjudas är det förstås viktiga att inte exkludera någon, att inte bjuda åtta av tio flickor i klassen t ex. Ta ansvar för att barnets kalas inte blir ett tillfälle för någon att känna sig bortvald och utanför och prata gärna med barnet om varför man ibland måste bjuda även de barn som man inte har som sina favoritkompisar. Har man ont om plats kanske det går att ordna ett utomhuskalas i pulkabacken eller i parken?

 

barnperspektivet.se
Postat 2010-11-21 22:06 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera


Vill du synas här? Klicka här!

Ja, tack

Jag vill ha Kalasdags nyhetsbrev!Bloggare och recensent sökes
Besök bloggen 'Busenkelt'