Kalasdags - Internationella barnkonstmuseet

Internationella barnkonstmuseet


Vårby Alle 26-30, ingång från torget
Vårby

Telefon: 08-535 357 70
Epost: barnkonst@huddinge.se
http://www.internationella-barnk onstmuseet.org

Museet har vuxit fram ur det barnkonstarkiv (arkivet för Barns och Ungas Bild, Tradition och Kulturarv) som bildades i januari 1996, och är en del av Huddinge Kommuns kulturverksamhet i Vårby. Målsättningen är och har varit att synliggöra barn- och ungdomskultur och att sätta barns kreativitet och bildskapande i fokus. Med Storstadssatsningens stöd förverkligas nu visionen om att ge barnen ett eget konstmuseum med en internationell inriktning i det mångkulturella Vårby.


  ★ kalasigt.se ★
Göteborg


Vill du synas här? Klicka här!

Ja, tack

Jag vill ha Kalasdags nyhetsbrev!Bloggare och recensent sökes
Besök bloggen 'Busenkelt'